Други фирми в тази категория
 • Ландкад
  Ландкад предлага услуги в областта на геодезията, кадастъра и устройственото планиране (ПУП) - специалисти с 20+ годишен опит, модерна геодезическа апаратура, бързо обслужване с гаранция за качество.
 • Прециз Инженеринг ЕООД
  За изпълнение на различните видове измервания в своята работа фирма “Прециз Инженеринг” ЕООД използва най-съвременна и високо точна апаратура, такава като тотални станции и високо точни GPS системи.Прилаганата при нас технология осигурява максимална ...
 • Ериа ЕООД
  Геодезическа фирма, разполагаща с висококвалифицирани специалисти - геодезисти и проектанти. Извършва геодезически услуги в сферата на кадастъра, инвестиционното проектиране и устройственото планиране.
 • Аркси ООД
  Аркси ООД е създадена през 1995г. Занимава се с геодезическа и проектантска дейност. Аркси ООД е регистрирана по Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и по Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Собственикът на фирмата е член на камарата н ...
Използваните в БГ Бизнес текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Копирането и репродуциране на снимки, текстове и информация в този сайт се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията".